Предишен вид: Neptis rivularis Следващ вид: Vanessa carduiКъм видовия списък Към началото

Vanessa atalanta (Linnaeus, 1758)   

Адмирал


Снимка: Веселина Колева

Ареал: Северна Африка, Канарските и Азорските острови, Евразия, Северна Америка и Нова Зеландия.

Разпространение в България: Цялата страна до поне 2400 м надм. вис.

Биотоп: Не е привързан към определен биотоп, може да се срещне почти навсякъде. Мигрант.

Биология: Едно поколение, лети от юни до октомври и след презимуване напролет. Гъсениците се хранят с коприва (Urtica) и разваленка (Parietaria) (сем. Urticaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 
 

Предишен вид: Neptis rivularis Следващ вид: Vanessa carduiКъм видовия списък Към началото