Предишен вид: Thymelicus lineolaСледващ вид: Thymelicus acteonКъм видовия списък Към началото

Thymelicus sylvestris (Poda, 1761)   

 

Left: male, right: female, Rhodopi Mts.

Ареал: Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен до 1800 м.

Биотоп: Разнообразни тревисти места.

Биология: Едно поколение годишно от май до август. Гъсениците се хранят с треви (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

Ново
 
 

Предишен вид: Thymelicus lineola Следващ вид: Thymelicus acteonКъм видовия списък Към началото