Следващ вид: Thymelicus sylvestrisКъм видовия списък Към началото

Thymelicus lineola (Ochsenheimer, 1808)   

 

Left: male, Rhodopi Mts., right: female, Rila Mts.

Ареал: Палеарктичен, интродуциран в Северна Америка.

Разпространение в България: Широко разпространен до 1800 м.

Биотоп: Разнообразни тревисти места.

Биология: Едно поколение годишно от май до август. Гъсениците се хранят с треви (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Видът не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

Female, Black Sea coast
 
 


Следващ вид: Thymelicus sylvestrisКъм видовия списък Към началото