Предишен вид: Thymelicus sylvestrisСледващ вид: Hesperia commaКъм видовия списък Към началото

Thymelicus acteon (Rottemburg, 1775)   

 

Ареал: Северна Африка, западна и централна Европа до Украйна, западна Азия от Турция до Иран.

Разпространение в България: Локално в Южна България, почти отсъства северно от Стара Планина. До 1600 м.

Биотоп: Ксеротермни скалисти и тревисти места.

Биология: Едно поколение годишно от май до август. Гъсениците се хранят с треви (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Видът е локален, но не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.