Предишен вид: Lycaena candens Следващ вид: Favonius quercus Към видовия списък Към началото

Thecla betulae (Linnaeus, 1758)   

 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Разпространен от морското равнище до около 1400 м надм. вис. (Abadjiev 2001), но много локален.

Биотоп: Храсталачести места в покрайнини на гори и речни долини.

Биология: Едно поколение от юли до август, при Бургас обаче са намирани екземпляри от юни до средата на октомври (Буреш и Тулешков 1930). Гъсениците се хранят с листата на трънката (Prunus spinosa, Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Слабо познат, сравнително рядък вид, чието разпространение и състояние се нуждае от проучване. IUCN категория: Data Deficient.


Снимка: Стоян Бешков