Предишен вид: Leptotes pirithousСледващ вид: Cupido minimus Към видовия списък Към началото

Tarucus balkanicus (Freyer, [1844])   

 

Ново

Ареал: Северна Африка, Балкански п-ов, Мала и Средна Азия.

Разпространение в България: Най-горещите ниско разположени части на страната. Най-често срещан в Петричко-Санданската котловина и долината на Струма на север до Кресненското дефиле, също е намерен в подножието и топлите речни долини на Родопите и в околностите на Сливен. До около 500 м надм. вис.

Биотоп: Горещи, сухи скалисти места с хранителното растение на гъсениците.

Биология: Две поколения годишно през април и юни-юли. Ггъсениците се хранят с Paliurus spina-christi (Rhamnaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нуждае се от уточняване. Има много ограничено разпространение у нас, популациите му са сравнително малочислени и тази в Кресненското дефиле е застрашена от планирания строеж на магистрала там. IUCN категория: Data Deficient, възможно Vulnerable.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Leptotes pirithousСледващ вид: Cupido minimus Към видовия списък Към началото