Предишен вид: Carcharodus flocciferusСледващ вид: Spialia phlomidisКъм видовия списък Към началото

Spialia orbifer (Hübner, [1823])   

 

Male

Систематика: Този вид едва в по-ново време е отделен от много сходния Spialia sertorius (Hoffmannsegg, 1804), който погрешно се споменава от България в някои литературни източници. Последният вид се среща само в западна и отчасти средна Европа.

Ареал: Югоизточна Европа, западна и средна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен, до 1600 м.

Биотоп: Разнообразни топли открити места.

Биология: Две поколения годишно от април до август. Гъсениците се хранят със Sanguisorba minor (Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Обикновен вид, не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.