Предишен вид: Celastrina argiolusСледващ вид: Scolitantides orionКъм видовия списък Към началото

Scolitantides vicrama (Moore, 1865)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Pseudophilotes vicrama
 
Ново

Систематика: В по-старата ни литература се споменава под името "baton". Доказано е, че Scolitantides baton (Bergsträsser, 1779) е отделен вид, който замества vicrama в Югозападна Европа. Двата вида са външно неразличими, но се различават ясно по мъжкия генитален апарат.

Ареал: Средна и Източна Европа, Западна и Средна Азия.

Разпространение в България: Локален в цялата страна от морското равнище до около 1400 м надм. вис.

Биотоп: Храсталачести поляни, сухи ливади, каменисти тревисти склонове и т.н., обикновено на варовит терен.

Биология: Две поколения от април до август. Гъсениците се хранят с мащерка (Thymus) и чубрица (Satureja) (Lamiaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален вид, но не е застрашен предвид на широкото разпространение на подходящи биотопи. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

Предишен вид: Celastrina argiolusСледващ вид: Scolitantides orionКъм видовия списък Към началото