Предишен вид: Scolitantides vicramaСледващ вид: Glaucopsyche alexis Към видовия списък Към началото

Scolitantides orion (Pallas, 1771)   

 

Ареал: Европа (южните части и южна Феноскандия), умерена Азия.

Разпространение в България: Локален от морското равнище до около 1700 м надм. вис.

Биотоп: Сухи каменисти или скалисти места с разредена растителност, обикновено на варовит терен.

Биология: Две поколения от април до август. Гъсениците се хранят със Sedum (Crassulaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален, но широко разпространен вид, не е застрашен предвид на широкото разпространение на подходящи биотопи. IUCN категория: Lower risk, least concern.