Предишен вид: Satyrium ilicisСледващ вид: Satyrium w-album Към видовия списък Към началото

Satyrium spini (Fabricius, 1787)   

 

Ареал: Южна и средна Европа, Западна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1700 м надм. вис.

Биотоп: Храсталачести места и поляни в или край широколистни или смесени гори.

Биология: Едно поколение от май до юли. Гъсениците се хранят с листата на Rhamnus и Paliurus (Rhamnaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.