Предишен вид: Satyrium w-albumСледващ вид: Callophrys rubi Към видовия списък Към началото

Satyrium pruni (Linnaeus, 1758)   

 

Ново

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Локален и малочислен в предпланините и планините от 300 до 1200 м надм. вис.

Биотоп: Храсталачести места в или край широколистни или смесени гори.

Биология: Едно поколение от май до юли. Гъсениците се хранят с листата на трънката (Prunus spinosa, Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Този вид у нас е много слабо познат - вероятно обаче не защото е наистина рядък, а защото води много незабележим начин на живот. Желателни са целенасочени изследвания на разпространението му и динамиката на популациите му. IUCN категория: Data Deficient.

 
 
 

Предишен вид: Satyrium w-albumСледващ вид: Callophrys rubi Към видовия списък Към началото