Предишен вид: Satyrium acaciaeСледващ вид: Satyrium spini Към видовия списък Към началото

Satyrium ilicis (Esper, [1779])   

 

Ареал: Европа, Турция, Близкия Изток.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1700 м надм. вис.

Биотоп: Храсталачести места и поляни в или край широколистни гори с участие на дъб.

Биология: Едно поколение от май до юли. Гъсениците се хранят с листата на дъбове (Quercus, Fagaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.