Предишен вид: Favonius quercusСледващ вид: Satyrium ilicis Към видовия списък Към началото

Satyrium acaciae (Fabricius, 1787)   

 

Ареал: Европа от Испания до Урал, западна Турция.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1400 м надм. вис.

Биотоп: Храсталачести места и поляни в или край широколистни гори.

Биология: Едно поколение от май до юли. Гъсениците се хранят с листата на трънката (Prunus spinosa, Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и често срещан вид у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.