Предишен вид: Pyrgus carthamiСледващ вид: Pyrgus malvaeКъм видовия списък Към началото

Pyrgus sidae (Esper, [1784])   

 

Left: male, Rhodopi Mts., right: female, Stara Planina Mts.

Ареал: Испания, южна Франция, Италия, Балкански п-ов, Мала Азия, степите на югоизточна Европа до средна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен, макар и локален, от морското равнище до 1800 м.

Биотоп: Сухи топли тревисти и каменисти места, обикновено на варовит терен.

Биология:  Едно поколение годишно от юни до юли. Гъсениците се хранят с Potentilla (Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Сравнително широко разпространен и често срещан в местообитанията си вид, не е застрашен.  IUCN категория: Lower risk, least concern.

Ново
 
 

Предишен вид: Pyrgus carthamiСледващ вид: Pyrgus malvaeКъм видовия списък Към началото