Предишен вид: Pyrgus malvae Следващ вид: Pyrgus cinaraeКъм видовия списък Към началото

Pyrgus serratulae (Rambur, [1839])   

 

Left: male, right: female, Mt. Alibotush

Ареал: Евразия от Испания до Монголия.

Разпространение в България: Много локален в северна и източна България, по-широко разпространен в варовитите райони на планините в южна и югозападна България. От морското равнище до 1900-2000 м.

Биотоп: Тревисти места, обикновено на варовит терен.

Биология:  Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с Potentilla (Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален вид, но не изглежда застрашен.  IUCN категория: Lower risk, least concern.