Предишен вид: Pyrgus serratulaeСледващ вид: Pyrgus armoricanusКъм видовия списък Към началото

Pyrgus cinarae (Rambur, [1839])   

 

Left: male, right: female, Rhodopi Mts.

Ареал: Испания, Балкански п-ов, Мала Азия, степите на югоизточна Европа.

Разпространение в България: Много локален в югозападна и южна България до 1000 м, в северна България съобщен само от Балчик.

Биотоп: Сухи горещи каменисти и скалисти места, най-често на варовит терен.

Биология:  Едно поколение годишно от края на юни до август. Гъсениците се хранят с Potentilla (Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Много локален и обикновено малочислен вид, по-голямата част от местообитанията му обаче не са застрашени, с изключение на Кресненското дефиле. IUCN категория: Lower risk, near threatened?

 

 
 
 

Предишен вид: Pyrgus serratulaeСледващ вид: Pyrgus armoricanusКъм видовия списък Към началото