Предишен вид: Muschampia protoСледващ вид: Pyrgus sidaeКъм видовия списък Към началото

Pyrgus carthami (Hübner, [1813])   

 

Left: male, right: female, Rhodopi Mts.

Ареал: Южна и средна Европа, западна Азия.

Разпространение в България: Много локален от морското равнище до 1900 м.

Биотоп: Тревисти места, обикновено на варовит терен.

Биология:  Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с Potentilla (Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Много локален вид на южната граница на ареала си, нуждае се от проучване.  IUCN категория: Data Deficient.

Ново
 
 

Предишен вид: Muschampia protoСледващ вид: Pyrgus sidaeКъм видовия списък Към началото