Предишен вид: Pyrgus alveusСледващ вид: Pyrgus andromedaeКъм видовия списък Към началото

Pyrgus cacaliae (Rambur, [1839])   

 

Female, Rila Mts.

Ареал: Високопланински вид, европейски ендемит (Алпи, южни Карпати, най-високите планини в България).

Разпространение в България: Рила и северен Пирин; съобщенията от Витоша и средна Стара Планина от първата трета на 20-ти век не са потвърдени в по-ново време. 1800-2800 м.

Биотоп: Сухи тревисти или каменисти склонове с клек и хвойна, влажни или блатисти тревисти места около езера или потоци.

Биология:  Едно поколение от юли до август. Гъсениците се хранят с Potentilla (Rosaceae). (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален вид с много ограничен ареал в България и като цяло. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.