Предишен вид: Pyrgus cinaraeСледващ вид: Pyrgus alveusКъм видовия списък Към началото

Pyrgus armoricanus (Oberthür, 1910)   

 

Left: male, Kresna gorge, right: female, Rhodopi Mts.

Ареал: Европа и западна Азия.

Разпространение в България: Локален в цяла, особено южна, България до 1200 м.

Биотоп: Сухи, топли тревисти и скалисти места.

Биология:  Две  поколения годишно от май до септември. Гъсениците се хранят с Potentilla (Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален вид, но не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 


Предишен вид: Pyrgus cinaraeСледващ вид: Pyrgus alveusКъм видовия списък Към началото