Предишен вид: Pyrgus cacaliaeСледващ вид: Zerynthia polyxenaКъм видовия списък Към началото

Pyrgus andromedae (Wallengren, 1853)   

 

 

Ареал: Арктоалпийски вид, европейски ендемит (Пиренеи, Алпи, източни Карпати, високите планини в Балканския п-ов без Гърция, планините на Феноскандия и северен Урал).

Разпространение в България: Едва наскоро потвърден за страната ни вид, който е известен само по няколко екземпляра уловени от Z. Varga и Ал. Сливов в мраморния дял на северен Пирин над 1900 м (Abadjiev 2001, Kolev 2002a).

Биотоп: Каменисти алпийски склонове с разнообразна тревиста растителност.

Биология:  Едно поколение от юли до август. Гъсениците се хранят с Potentilla (Rosaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален и изглежда рядък вид с много ограничен ареал в България. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.