Предишен вид: Pyrgus armoricanusСледващ вид: Pyrgus cacaliaeКъм видовия списък Към началото

Pyrgus alveus (Hübner, [1803])   

 

Left: male, Rila Mts., right: female, Pirin Mts.

Ареал: Северна Африка, Европа, Азия на изток до Китай.

Разпространение в България: Локален по черноморското крайбрежие и особено в планинските и предпланинските райони до около 2000 м.

Биотоп: Сухи или влажни тревисти места.

Биология:  Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с Potentilla (Rosaceae) и Helianthemum (Cistaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален вид, но не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 


Предишен вид: Pyrgus armoricanusСледващ вид: Pyrgus cacaliaeКъм видовия списък Към началото