Предишен вид: Pieris krueperiСледващ вид: Pieris chloridiceКъм видовия списък Към началото

Pieris daplidice (Linnaeus, 1758)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Pontia daplidice; Pontia edusa
 

Систематика: В европейската литература от последните години широко се приемат резултатите от ензимна електрофореза на Geiger & Scholl (1982) и Geiger, Descimon & Scholl (1988), според които този таксон се състои от два вида, Pieris daplidice и Pieris edusa (Fabricius, 1777). От тези последният се привежда за източна Европа и България (Аbadjiev 2001, Beshkov  & Langourov 2004). Тази гледна точка обаче не се съобразява с по-новите генетични изследвания, които не намират потвърждение на видова диференциация в този генетически силно изменчив таксон (Porter et al. 1997).

Ареал: Северна Африка, Евразия. Силно подвижен вид, който редовно и в големи количества достига северна Европа.

Разпространение в България: Цялата страна до около 2400 м (Abadjiev 2001).

Биотоп: Всякакви открити места.

Биология: Поне три поколения годишно от март до октомври. Гъсениците се хранят с различни зелеви (Brassicaceae).

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 

Предишен вид: Pieris krueperiСледващ вид: Pieris chloridiceКъм видовия списък Към началото