Предишен вид: Pieris daplidiceСледващ вид: Hamearis lucina Към видовия списък Към началото

Pieris chloridice (Hübner, [1813])   

Име в Tolman & Lewington (1997): Pontia chloridice
 

Ареал: Централните и източни части на Балканския п-ов, степите на Евразия от Украйна и Турция до Монголия. Прелетни екземпляри достигат от югоизточна Европа на север до Финландия.

Разпространение в България: Тясно свързано с това на хранителното растение на гъсениците. Засега  известен от подножието на Сливенска Стара Планина, Беласица до Петрич и топлите речни долини в източните Родопи. До около 600 м надм. вис.

Биотоп: Топли, сухи скалисти места.

Биология: Две поколения годишно през април и юни-юли. У нас и на Балканите гъсениците се хранят с Cleome ornithopodioides (Capparaceae) (Abadjiev 1994, Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Тази белянка има много ограничено разпространение у нас и популациите и са сравнително малочислени. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.


Снимка: Стоян Бешков
 
 

Предишен вид: Pieris daplidiceСледващ вид: Hamearis lucina Към видовия списък Към началото