Предишен вид: ? Plebeius erosСледващ вид: Plebeius amandaКъм видовия списък Към началото

Plebeius thersites (Cantener, [1835])   

Име в Tolman & Lewington (1997): Agrodiaetus thersites
 

Ареал: От северна Африка през южна и частично средна Европа и Турция до средна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен, но локален, от морското равнище до около 1600 м.

Биотоп: Топли тревисти, каменисти, скалисти и/или храсталачести места.

Биология: Две поколения годишно, от май до август. Гъсениците се хранят с Onobrychis (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нe е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.