Предишен вид: Plebeius eumedonСледващ вид: Plebeius icarusКъм видовия списък Към началото

Plebeius semiargus (Rottemburg, 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Cyaniris semiargus
 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Главно в планините ни, където е широко разпространен, среща се също и в хълмистите равнинни райони на северна България. От 200 до около 2300 м (Abadjiev 2001).

Биотоп: Разнообразни тревисти и/или храсталачести места.

Биология: Едно или две поколения годишно, от май до август. Гъсениците се хранят с детелината Trifolium pratense (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нe е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 
 

Предишен вид: Plebeius eumedonСледващ вид: Plebeius icarusКъм видовия списък Към началото