Предишен вид: Plebeius ripartiiСледващ вид: Libythea celtis Към видовия списък Към началото

Plebeius nephohiptamenos (Brown & Coutsis, 1978)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Agrodiaetus nephohiptamenos

Систематика: Този таксон много прилича на Plebeius ripartii, но се различава по някои морфологични и екологични признаци. Двата вида у нас не се срещат заедно, за разлика от Гърция.

Ареал: Балкански ендемит, известен само от някои планини в северна Гърция и югозападна България.

Разпространение в България: Съобщението на този вид от западни Родопи (Ganev 1984) е погрешно и се касае за ripartii. За пръв път истински nephohiptamenos беше открит в страната ни от мен през юли 1993 в Хамбар Дере в Алиботуш (Kolev 1994a), по-късно открит и в среден Пирин (Beshkov & Nowacki 1998). Според наблюденията ми се среща от 1400 до около 2000 м надм. вис.

Биотоп: Тревисти и каменисти, често стръмни места на варовит терен.

Биология: Едно поколение годишно през юли и август. Гъсениците се хранят с Onobrychis (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Този много интересен балкански ендемит е извънредно локален и с много ограничен ареал у нас, въпреки че не е пряко застрашен. IUCN категория: Vulnerable. Препоръчвам да се включи в Червената Kнига на България.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Plebeius ripartiiСледващ вид: Libythea celtis Към видовия списък Към началото