Предишен вид: Plebeius semiargusСледващ вид: Plebeius andronicusКъм видовия списък Към началото

Plebeius icarus (Rottemburg, 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Polyommatus icarus
 

Таксономия: Този таксон се състои от няколко възможни вида, от които обаче засега само някои са с доказан видов статут, напр. Plebeius andronicus (Kolev 2005b).

Ареал: Евразия.

Разпространение в България: Навсякъде от крайбрежието до около 1900 м, отделни екземпляри достигат още по-голяма височина.

Биотоп: Разнообразни тревисти места.

Биология: Две или три поколения годишно според надморската височина. Гъсениците се хранят с различни бобови (Fabaceae).

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените дневни пеперуди в България. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

 
 

Предишен вид: Plebeius semiargusСледващ вид: Plebeius andronicusКъм видовия списъкКъм началото