Предишен вид: Plebeius eroidesСледващ вид: Plebeius thersitesКъм видовия списък Към началото

? Plebeius eros (Ochsenheimer, 1808)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Polyommatus eros
 

Ареал: Високите планински вериги на южна Европа от Пиренеите до Кавказ. На Балканския п-ов достоверно се среща само в планините на бивша Югославия от Словения до Черна Гора.

Не е известно на каква основа е съобщаван за България, в най-ново време от Tolman & Lewington (1997) за Рила. Най-вероятно става въпрос за объркване със сходния  Plebeius eroides.