Предишен вид: Plebeius andronicusСледващ вид: ? Plebeius erosКъм видовия списък Към началото

Plebeius eroides (Frivaldszky, 1835)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Polyommatus eroides
 

Ареал: Централните части на Балканския п-ов, източна Полша, Словакия (смята се за изчезнал), Белорусия, северна Украйна, южната част на европейска Русия до южен Урал, Турция.

Разпространение в България: Главно във високите наши  планини (засега известен от Стара Планина, Витоша, Рила, Пирин, Алиботуш, западни Родопи, Беласица), където е широко разпространен от 400 до около 2400 м надм. вис., главно между 1000 и 2200 м. Среща се също и в хълмистите карстови равнинни райони на североизточна България на около 200 м надм. вис.

Биотоп: Тревисти и/или скалисти места по планински склонове и върхове, в покрайнини на гори, речни долини и т.н., най-често на варовит терен.

Биология: Едно поколение годишно, от юни до август. Гъсениците се хранят с Genista depressa (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нe е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 

Предишен вид: Plebeius andronicusСледващ вид: ? Plebeius erosКъм видовия списък Към началото