Предишен вид: Plebeius escheriСледващ вид: Plebeius bellargusКъм видовия списък Към началото

Plebeius dorylas ([Schiffermüller], 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Plebicula dorylas
 

Ареал: Европа и Мала Азия до Кавказ.

Разпространение в България: Много локален, главно планински вид засега известен от Витоша, Лозенска пл., Рила, Стара Планина, западни Родопи, Пирин, Беласица и Алиботуш, също съобщен от Земенското и Кресненското дефилета. От 200 до около 2000 м надм. вис.

Биотоп: Сухи тревисти каменисти и/или скалисти места, главно на варовит терен.

Биология: Едно или две поколения годишно, от май до август. Гъсениците се хранят с Anthyllis vulneraria (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Този вид е с ограничено разпространение у нас, въпреки че не е директно застрашен в момента. IUCN категория: Lower risk, near threatened.

 

Предишен вид: Plebeius escheriСледващ вид: Plebeius bellargusКъм видовия списък Към началото