Предишен вид: Plebeius coridonСледващ вид: Plebeius damonКъм видовия списък Към началото

Plebeius daphnis ([Schiffermüller], 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Meleageria daphnis
 

Ареал: От Южна Европа и Мала Азия до Урал и Иран.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1500 м, но достига и до 1900 м надм. вис.

Биотоп: Сухи топли тревисти, храсталачести, каменисти и/или скалисти места, обикновено на варовит терен.

Биология: Едно поколение годишно, от юни до август. Гъсениците се хранят с Coronilla varia (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN категория:  Lower risk, least concern.

 

 
 

Предишен вид: Plebeius coridonСледващ вид: Plebeius damonКъм видовия списък Към началото