Предишен вид: Plebeius daphnisСледващ вид: Plebeius admetusКъм видовия списък Към началото

Plebeius damon ([Schiffermüller], 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Agrodiaetus damon
 

Снимка: Стоян Бешков

Ареал: От южна и средна Европа (почти само в планините) и Мала Азия до Монголия. На Балканския п-ов е обикновен вид в планинските вериги в западните части на полуострова, в бивша Югославия и Гърция.

Разпространение в България: Много слабо известно, засега само две находища се приемат за сигурни: долината под Арнаутски връх в северен Пирин, където са уловени много екземпляри през юли 1916 (Drenowski 1921), и връх Капатник в южна Рила (Gogov & Lukov 1964). Между 1500 и 2000 м надм. вис. Тези съобщения обаче изискват потвърждение. Моите опити да намеря damon на Капатник през юли 1992 бяха неуспешни.

Биотоп: Не е описан за българските находища, вероятно субалпийски тревисти склонове.

Биология: Едно поколение годишно, от юли до август. Гъсениците се хранят с Onobrychis (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не може да се прецени понастоящем, необходими са специални проучвания на този вид у нас. IUCN категория: Data Deficient.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Plebeius daphnisСледващ вид: Plebeius admetusКъм видовия списък Към началото