Предишен вид: Plebeius dorylasСледващ вид: Plebeius coridonКъм видовия списък Към началото

Plebeius bellargus (Rottemburg, 1775)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Lysandra bellargus
 

Систематика: Този и следващия вид понякога се кръстосват в природата и дават стерилни екземпляри с външни белези между тези на двата вида. Такива мъжки хибриди са описани и дори понастоящем се третират погрешно като самостоятелен вид, polonus (Zeller, 1845). Въпреки че и този, и следващия вид са обикновени в България, известни са ми само два такива хибрида от страната ни, и двата уловени от мен.

Ареал: Южна и средна Европа, Мала Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1800 м надм. вис.

Биотоп: Сухи топли тревисти, каменисти, песъчливи и/или скалисти места, главно на варовит терен.

Биология: Две поколения годишно, от май до септември. Гъсениците се хранят с Hippocrepis comosa и Coronilla varia (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 

Предишен вид: Plebeius dorylasСледващ вид: Plebeius coridonКъм видовия списък Към началото