Предишен вид: Plebeius thersitesСледващ вид: Plebeius escheri Към видовия списък Към началото

Plebeius amanda (Schneider, 1792)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Agrodiaetus amanda
 

Ареал: Северна Африка, умерена Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен, но локален, от морското равнище до около 1800 м.

Биотоп: Тревисти и/или храсталачести места, обикновено в покрайнините на гори.

Биология: Едно поколение годишно, от май до юли-август. Гъсениците се хранят с Vicia (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нe е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

Ново
 
 
 

Предишен вид: Plebeius thersitesСледващ вид: Plebeius escheri Към видовия списък Към началото