Предишен вид: Plebeius argusСледващ вид: Plebeius argyrognomon Към видовия списък Към началото

Plebeius idas (Linnaeus, 1761)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Plebejus idas

Систематика: В по-старата ни литература се споменава под името "argyrognomon". В по-ново време обаче е установено, че това са два различни вида.

Ареал: Евразия. На Балканския п-ов и в западна Азия от Турция до Кавказ се среща подвидът baldur (Hemming, 1934), който, ако се съди по разликите му от типичния idas и особено от неговата наскоро открита от мен строга монофагия в България, може би е отделен вид (Kolev 2005a).

Разпространение в България: В планините на южна и югозападна България до около 2000 м надм. вис.

Биотоп: Различни открити места с хранителното растение.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. В българската част на ареала гъсениците се хранят с ендемичния балкански зановец Chamaecytisus absinthioides (Fabaceae) (Kolev 2005a).

Стeпен на застрашеност: Локален вид със сравнително ограничен ареал в България, но не е пряко застрашен. IUCN категория: Lower risk, near threatened.

 


Предишен вид: Plebeius argusСледващ вид: Plebeius argyrognomon Към видовия списък Към началото