Предишен вид: Plebeius idasСледващ вид: Plebeius dardanus Към видовия списък Към началото

Plebeius argyrognomon (Bergsträsser, 1779)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Plebejus argyrognomon

Систематика: В по-старата ни литература този вид се е смесвал с подобния Plebeius idas. В по-ново време е установено, че това са два различни вида.

Ареал: Средна и източна Европа, западна и средна Азия.

Разпространение в България: В равнините и планините до около 1200 м надм. вис. (С. Бешков в Abadjiev 2001).

Биотоп: Tопли тревисти и храсталачести места.

Биология: Две поколения годишно от май до юли. Гъсениците се хранят с Coronilla varia и Astragalus glycyphyllos (Fabaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Локален, но сравнително широко разпространен, очевидно не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.