Предишен вид: Pieris brassicaeСледващ вид: Pieris mannii Към видовия списък Към началото

Pieris rapae (Linnaeus, 1758)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Artogeia rapae

Рапична пеперуда

Ареал: Северна Африка, Евразия, интродуциран в Северна Америка.

Разпространение в България: Цялата страна.

Биотоп: Всякакви открити места.

Биология: Поне три поколения годишно от март до октомври. Гъсениците се хранят с различни зелеви (Brassicaceae). Вредител по зелевите култури.

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.