Предишен вид: Pieris rapaeСледващ вид: Pieris ergane Към видовия списък Към началото

Pieris mannii (Mayer, 1851)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Artogeia mannii
 

Ареал: Северна Африка, южна Европа, Турция, Сирия.

Разпространение в България: Широко разпространен  южно от Стара Планина, северно от нея в топлите речни долини на Предбалкана и по черноморското крайбрежие. От морското равнище до около 1800 м надм. вис., но съобщен дори от 2400 м в Рила (Abadjiev 2001).

Биотоп: Топли храсталачести и скалисти места.

Биология: Три поколения годишно от март до септември. Гъсениците се хранят с Iberis (Brassicaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Разпространен и често срещан вид в голяма част от страната ни. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 
 

Предишен вид: Pieris rapaeСледващ вид: Pieris ergane Към видовия списък Към началото