Предишен вид: Aporia crataegiСледващ вид: Pieris rapae Към видовия списък Към началото

Pieris brassicae (Linnaeus, 1758)   

Зелева пеперуда

Ареал: Северна Африка, Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен до около 1800 м надм. вис., отделни екземпляри могат да се срещнат и над 2000 м.

Биотоп: Разнообразни храсталачести места; зеленчукови градини, градски ландшафт.

Биология: Поне три поколения от март до октомври. Гъсениците се хранят с различни зелеви (Brassicaceae). Вредител по зелевите култури.

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.