Предишен вид: Pararge megeraСледващ вид: Pararge maeraКъм видовия списък Към началото

Pararge petropolitana (Fabricius, 1787)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Lasiommata petropolitana
 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Главно във високите ни планини от 800 до 2100 м, също в североизточна България на около 200 м надм. вис.

Биотоп: Влажни тревисти места в или край гори.

Биология: Две поколения годишно от април до септември. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Известен като локален, но всъщност широко разпространен и често срещан вид в планинските райони, не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

Ново
 

Предишен вид: Pararge megeraСледващ вид: Pararge maeraКъм видовия списък Към началото