Предишен вид: Pararge aegeriaСледващ вид: Pararge petropolitanaКъм видовия списък Към началото

Pararge megera (Linnaeus, 1767)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Lasiommata megera
 

Ареал: Северна Африка, Европа до Урал, Турция и Близкия Изток.

Разпространение в България: Цялата страна от морското равнище до 1700 м.

Биотоп: Сухи, топли каменисти и/или храсталачести места.

Биология: Две поколения годишно от април до октомври. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и обикновен вид, не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.