Предишен вид: Pararge petropolitanaСледващ вид: Pararge achineКъм видовия списък Към началото

Pararge maera (Linnaeus, 1758)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Lasiommata maera
 

Ареал: Северна Африка, Европа до Урал, Турция и Близкия Изток.

Разпространение в България: Цялата страна от морското равнище до 2000 м надм. вис. (Abadjiev 2001).

Биотоп: Тревисти и храсталачести места.

Биология: Две поколения годишно от май до август. Гъсениците се хранят с различни житни (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и обикновен вид, не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.