Предишен вид: Pararge roxelanaСледващ вид: Pararge aegeria Към видовия списък Към началото

Pararge climene (Esper, [1783])   

Име в Tolman & Lewington (1997): Kirinia climene
 

Ареал: Югоизточна Европа от Балканския п-ов и Румъния до Урал и Кавказ; западна Азия от Турция до Задкавказието и северен Иран.

Разпространение в България: Много локален и слабо познат вид, засега известен от пет находища у нас: с. Горна Кремена (Essayan & Yugan 1993), околностите на Кюстендил (събрал R. Essayan, лично съобщение в Kolev 2004), Балчик (изисква потвърждение), Сливенска Стара Планина и квартал Горна Баня в София (Kolev 2004). Според тези находки вертикалното разпространение на вида у нас е от морското равнище до около 1000 м.

Биотоп: Храсталачести и тревисти покрайнини на смесени широколистни гори с участието на дъб.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Пеперудите обичат да кацат по клони и листа в короните на дърветата на височина до 3 м. Гъсениците се хранят с треви  (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Видът изглежда изключително рядък и локален, но според изследванията ми това впечатление е най-вероятно погрешно и се дължи на криптичния начин на живот на пеперудата. Наличието на подходящи биотопи в голяма част от страната дава основание да се предположи, че видът е много по-широко разпространен. Необходими са целенасочени изследвания за изясняване на разпространението и статута му. IUCN категория: Data Deficient.

 
 
 

Предишен вид: Pararge roxelanaСледващ вид: Pararge aegeriaКъм видовия списък Към началото