Предишен вид: Pararge maeraСледващ вид: Coenonympha oedippusКъм видовия списък Към началото

Pararge achine (Scopoli, 1763)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Lopinga achine
 

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Много слабо познато, известен само по единични екземпляри от северна България на височина под 300 м надм. вис.

Биотоп: Влажни сенчести тревисти места в гори.

Биология: Едно поколение през юни и юли. Гъсениците се хранят с треви (Poaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Спешно изисква специални проучвания. Този горски вид е рядък и застрашен на много места в Европа и предвид силната степен на редукция и фрагментация на горската покривка в северна България има основания да се смята, че това е случаят и в нашата страна. IUCN категория: Data Deficient, възможно Endangered.