Предишен вид: Iphiclides podaliriusСледващ вид: Leptidea sinapis Към видовия списък Към началото

Papilio machaon Linnaeus, 1758   

Голям полумесец, махаон

Ареал: Северна Африка, Евразия без тропичните райони, Северна Америка (Аляска). Най-широко разпространеният вид от семейството си.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 1700 м, понякога наблюдаван и над 2000 м.

Биотоп: Овощни градини и други земеделски площи, рудерати, покрайнини на широколистни и смесени гори, храсталачести поляни,  речни долини, планински склонове и т.н.

Биология: От едно до три поколения годишно според надморската височина, от април до октомври. Гъсениците се хранят с листата на различни сенникоцветни (Apiaceae).

Стeпен на застрашеност: Широко разпространен и обикновен. IUCN категория: Lower risk, least concern.