Предишен вид: Hesperia commaСледващ вид: Gegenes nostrodamusКъм видовия списък Към началото

Ochlodes sylvanus (Esper, [1777])   

Име в Tolman & Lewington (1997): Ochlodes venatus faunus  

Left: male, right: female, Rhodopi Mts.

Taксономия: Този вид все още се среща в европейската литература най-вече под името “Ochlodes venatus”. Установено е обаче, че venatus е отделен вид, който се среща само в Далечния Изток (Korshunov & Gorbunov 1995; Chiba & Tsukiyama 1996). Най-старото име за широко разпространения евроазиатски вид е sylvanus (Esper, [1777]).

Ареал: Умерена Евразия.

Разпространение в България: Широко разпространен в цялата страна до 1600 м.

Биотоп: Разнообразни тревисти места, обикновено в гори или покрайнините им.

Биология: Едно поколение годишно от юни до август. Гъсениците се хранят с треви (Poaceae).

Стeпен на застрашеност: Един от най-обикновените видове дневни пеперуди у нас, не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.

 

Male, Pirin Mts.

 


Предишен вид: Hesperia commaСледващ вид: Gegenes nostrodamusКъм видовия списък Към началото