Предишен вид: Nymphalis l-albumСледващ вид: Nymphalis xanthomelas Към видовия списък Към началото

Nymphalis polychloros (Linnaeus, 1758)   

Многоцветница

Ареал: Северна Африка, Европа, западна и средна Азия.

Разпространение в България: Широко разпространен от морското равнище до около 2000 м надм. вис.

Биотоп: Широколистни и смесени гори и покрайнините им, речни долини.

Биология: Едно поколение, което имагинира през юни-юли, презимува и продължава да лети напролет. Гъсениците се хранят с листата на брястове (Ulmus), върби (Salix), тополи и трепетлики (Populus) и различни розоцветни дървета и храсти (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Не е застрашен. IUCN категория: Lower risk, least concern.