Предишен вид: Nymphalis egeaСледващ вид: Nymphalis polychloros Към видовия списък Към началото

Nymphalis l-album (Esper, 1781)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Nymphalis vau-album
 

Номенклатура: Този вид често се среща и под името vaualbum [Denis & Schiffermüller], 1775, което е nomen nudum. Понеже засега няма консенсус за това кое име да се предпочете, е необходимо проблемът да бъде решен с решение на Международната Комисия по Зоологическата Номенклатура (ICZN).

Ареал: Евразия от източна Европа до Япония; Северна Америка. Мигрант, много рядък на западния край на ареала си.

Разпространение в България: Засега са известни само два екземпляра, един от София (Борисовата Градина) и втори, засега непубликуван, от западна Стара Планина (прохода Свети Никола).

Биотоп: Широколистни и смесени гори.

Биология: Едно поколение, което имагинира през юни-юли, презимува и продължава да лети напролет. Гъсениците се хранят с върби, тополи и трепетлика (сем. Ulmaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Неизвестна. Необходими са целенасочени изследвания с цел да се изясни дали този вид има популации в България. IUCN категория: Data Deficient.

 

 
 
 
 

Предишен вид: Nymphalis egeaСледващ вид: Nymphalis polychloros Към видовия списък Към началото