Предишен вид: Nymphalis c-albumСледващ вид: Nymphalis l-album Към видовия списък Към началото

Nymphalis egea (Cramer, [1775])   

Име в Tolman & Lewington (1997): Polygonum [sic: recte Polygonia !] egea

Егейска многоъгълница

Ареал: Южна Франция, Италия, южните и централни части на Балканския п-ов, Кавказ, Азия от Турция до северозападна Индия.

Разпространение в България: Много локален и рядък в най-горещите части на страната, почти изключително южно от Стара Планина. Засега  известен от най-топлите речни долини на западни и източни Родопи и Рила, подножието на Беласица до Петрич, долината на Струма (Кресненското дефиле); Сливен, Калоферски манастир и Искърското дефиле. От 100 до около 800 м надм. вис.

Биотоп: Топли скалисти склонове, обикновено в речни долини.

Биология: Две поколения годишно от май до октомври, възрастните на второто презимуват и се появяват напролет. Гъсениците се хранят с лечебна разваленка Parietaria officinalis (Urticaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Нуждае се от проучване. Има ограничено разпространение у нас и популациите са обикновено малки. Биотопите на вида в Кресненското дефиле са застрашени от планирания строеж на магистрала там IUCN категория: Data Deficient, възможно Vulnerable.

 
 
 
 

Предишен вид: Nymphalis c-albumСледващ вид: Nymphalis l-album Към видовия списък Към началото