Предишен вид: Nymphalis urticaeСледващ вид: Nymphalis egea Към видовия списък Към началото

Nymphalis c-album (Linnaeus, 1758)   

Име в Tolman & Lewington (1997): Polygonum [sic: recte Polygonia !] c-album

Многоъгълница

Ареал: Северна Африка, Евразия.

Разпространение в България: Цялата страна до около 1700 м надм. вис.

Биотоп: Храсталачести покрайнини на гори, горски пътища, просеки, речни долини и т.н.

Биология: Две поколения годишно от май до октомври, пеперудите от последното презимуват и се появяват още през първите по-топли дни напролет. Гъсениците се хранят с коприва (Urtica, сем. Urticaceae) (Tolman & Lewington 1997).

Стeпен на застрашеност: Една от най-обикновените пеперуди у нас. IUCN категория: Lower risk, least concern.